SYMPOSIUM JEUGDZORG2.0 LIMBURG.

Het Symposium Jeugdzorg2.0 in Mei 2011 was een groot succes. Maar nu het vervolg.

Jeugdzorg 2.0 gaat door, en hóe!

Op 26 April 2012 vindt het tweede Symposium plaats in het Provinciehuis, ofwel “het Gouvernement” van Limburg!

Op 3 oktober hebben we een gesprek gehad bij de Provincie met Peter Boonen (beleid, Peter sprak een openingswoord op het symposium op 26 mei) en Theo Krebber (gedeputeerde voor de jeugdzorg) over de visie van jeugdzorg 2.0 en de mogelijkheden hiervan in de praktijk. Wat ons vervolgens gevraagd werd, hadden we nooit durven dromen. Of we een symposium jeugdzorg 2.0 met voorbeelden uit de praktijk willen organiseren! En de locatie is al geregeld: het provinciehuis te Maastricht! Jullie begrijpen dat we hier direct ‘ja’ tegen hebben gezegd.


De opdracht is helder: mooie praktijkvoorbeelden van jeugdzorg 2.0. We organiseren een open space markt in de fantastische feestzaal van het Provinciehuis. Hier mogen hulpverleners  hun werk en projecten presenteren aan bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeente en provincie. Presentaties  over hulpverlening waar de cliënt partner wordt in het hulpverleningsproces, waar de ICT slim wordt ingezet ten dienste van de jongeren en hun ouders en hulpverleners, waar voorbeelden worden getoond over online werken en gebruik wordt handig gebruik gemaakt van social media. We organiseren het symposium in de vorm van een open space markt. Waarom? Omdat wij naast de presentaties vooral héél veel gelegenheid willen geven voor dialoog over jeugdhulpverlening en een stroomversnelling willen veroorzaken met goede ideeën en positieve energie.

De gemeenten in Limburg staan voor de grote klus om de jeugdzorg in hun takenpakket op te nemen en daar de regie over te gaan voeren. Geen enkele gemeente heeft baat bij een kopie van de huidige aanpak. Er liggen nu vele kansen voor vernieuwing. Daar kunnen we de gemeentes bij helpen, door te laten zien wat we doen, maar vooral hoe we dat doen. Luisterend naar de maatschappelijke behoeften voor meer regie over eigen situatie en de veranderingsprocessen. Insteken op behoefte aan innovatie op de werkvloer, meegaan met de tijd. Kansen pakken.  Bestuurders, burgers en hulpverleners staan samen voor de enorme taak om de hulpverlening opnieuw te organiseren.  De visie voor jeugdzorg2.0 wordt breed gedragen en we hebben dus een goede reden om ons verhaal verder uit te leggen.

Natuurlijk willen we jullie allemaal de gelegenheid geven om jullie mooie jeugdzorg 2.0 voorbeeld(en) in de praktijk te laten zien op dit symposium. Vandaar dus deze oproep: wie doet mee en met welk voorbeeld? Misschien kennen jullie ook goede voorbeelden bij andere organisaties in Limburg dan degenen die we hebben aangeschreven, dus betrek hen hier vooral bij. Ons idee is om de organisatie ditmaal volledig online te laten verlopen. Alle informatie zal op deze site verschijnen. Waar nodig zetten we GoogleDocs in.  Op deze manier kunnen we kosten- en tijd besparen, maar laten we ook de kracht van social media zien in de praktijk.

Heb je 2.0 ideëen, denk je aan een workshop. Laat het weten!

Twitter mee, reageer op de site, gebruik Facebook of Linkedin.

Volg ons ook (voor zover dit nog niet het geval is) op Twitter:  Peter de Jong  (PeterTwittet) en Kelly de Vries  (Kelly_de_Vries).

We zijn natuurlijk ook nog altijd ‘ouderwets’ bereikbaar via e-mail: pcmdejong@gmail.com  of kelly.de.vries@home.nl.

%d bloggers liken dit: