Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard – Christa Nieuwboer, Anne-Marie van den Hof en Anne LInssen

Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard

Internet is niet meer weg te denken uit de hulpverlening. De hulp is laagdrempelig en soms anoniem. Mensen kunnen vanuit hun huiskamer hulp ontvangen. Internet biedt bovendien heel veel creatieve mogelijkheden: voorbeeldfilmpjes, tests, doorlinkjes naar andere sites, contactmogelijkheden met lotgenoten etc.

Alle hulporganisaties in Nederland ondernemen inmiddels activiteiten op het gebied van online hulp. Je kunt hier als toekomstige beroepskracht en opleiding dus niet omheen. Uit onderzoek van het Netwerk Online hulp blijkt, dat het gebruik van online hulp binnen enkele jaren explosief is gegroeid. Ruim 1,8 miljoen mensen bezochten in 2010 een online hulpsite voor informatie, advies en ondersteuning. Daarvan kregen 181.000 mensen hulp via chat of e-mail. Zij beoordeelden het contact met een gemiddeld rapportcijfer van een acht.

Studenten van de opleiding Fontys Hogeschool Pedagogiek hebben de opdracht gekregen online interventies met pedagogische doelen te ontwerpen. Deze plannen worden gepresenteerd, waarbij twee studenten hun plan zullen komen toelichten.

Daarnaast zal docente Christa Nieuwboer iets over haar promotie-onderzoek vertellen: online opvoedingsondersteuning. In de periode van het symposium is het experimenteel onderzoek naar het effect van het e-mailconsult aan ouders juist in volle gang: wat wordt onderzocht en wat zijn de eerste bevindingen?

Tenslotte een oproep: ga tussen 1 maart en 1 juni naar www.opvoedvraag.nl en doe mee met het onderzoek!

%d bloggers liken dit: