BJZ, Vraaggericht werken met o.a. inzet Video Home Training, SNS, Mediation – Neylan Ege, Henny van Berlo, Inge den Uijl, Pepijn Ouwerkerk, Nicole Huijs, Han Goes

Vraaggericht werken

Veel gezinnen komen niet vrijwillig bij bureau jeugdzorg. Daar gaat veel aan vooraf.  Dwang en drang speelt dus een rol. Maar dat betekent niet dat cliënten geen rechten hebben. Juist hier is het belangrijk dat ouders en jongeren zelf de regie gaan nemen over hun leven. Weerstanden spelen hier een grote rol.  Het is belangrijk om met deze weerstand om te gaan om zo toch met ouders en jongeren tot een plan te komen waarmee zij hun situatie kunnen verbeteren en de jongere weer nieuwe kansen krijgt voor zijn ontwikkeling.

Bureau Jeugdzorg vindt het belangrijk om te werken vanuit de vraag van ouders en jongeren. We leggen graag uit welke kansen we daarin zien en vinden het daarbij belangrijk dat ouders en jongeren zelf de regie (gaan) nemen over hun leven. Afhankelijk van de vraag kunnen vervolgens middelen worden ingezet zoals mediation, sociale netwerkstrategie of VHT.


%d bloggers liken dit: