GGD Zuid Limburg, afd. Jeugdgezondheidszorg, Jano Havas

Online Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Zuid Limburg 2.0:

De JGZ van de GGD Zuid Limburg is ook gestart met een online aanbod ten behoeve van jongeren met psychosociale problemen.

Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door een ZonMw (http://www.zonmw.nl) subsidie “Vernieuwing Uitvoeringspraktijk JGZ”. In dit project vindt een belangrijke koppeling plaats tussen de implementatie van een innovatieve online werkwijze (inclusief de ontwikkeling van een op jongeren gerichte website), en het doen van wetenschappelijk onderzoek naar deze werkwijze. Het onderzoek betreft een effectmeting en procesevaluatie.

Daarnaast werkt de JGZ samen met andere JGZ voorlopers in Nederland (Noord-Limburg, Amsterdam en Brabant) op het gebied van Online hulp en inzet van Social Media.

Tenslotte werkt de JGZ,  in het kader van de Online Ketensamenwerking Limburg (OKL) , samen met “Klikvoorhulp”. Deze samenwerking heeft tot doel om jongeren in Limburg een eenduidiger hulpaanbod te kunnen geven, en om samen met de Universiteit Maastricht wetenschappelijk onderzoek (procesevaluatie website “Klikvoorhulp”) te doen.

%d bloggers liken dit: