Jeugdzorg2.0 Limburg staat op de open space markt van de stichting Jeugdzorgvragers.

CLIËNTPARTICIPATIE ?   CLIËNTPARTICIPATIE !

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de stem van kinderen, jongeren en ouders (ook) in de toekomst echt telt?

Conferentie over de participatie van cliënten in de Limburgse jeugdzorg

Op dinsdagmiddag 22 november a.s. organiseren de Stichting Jeugdzorgvragers Limburg, Service JZ en de gezamenlijke cliëntenraden van de Limburgse organisaties voor jeugdzorg met financiële steun van de Provincie Limburg een inspirerende (toekomst)conferentie over cliëntparticipatie.

De conferentie zal plaatsvinden van 13.00 tot 17.00 in Fortunato, Milaanstraat 120 te Sittard.

Cliënten, medewerkers, managers en bestuurders zullen op deze middag samen tijd vrij maken om zich te (her)oriënteren op de ontwikkeling van de cliëntparticipatie in de Limburgse jeugdzorg. Er is de afgelopen jaren al veel bereikt -de best practices passeren zeker de revue- maar er zijn ook nieuwe kansen voor cliëntparticipatie die de Limburgse jeugdzorg zeker niet aan zich voorbij mag laten gaan!
De dag wordt verzorgd dóór cliënten, vóór professionals.

Met welke thema’s gaat u aan de slag?

Cliëntparticipatie: er gebeurt méér dan je denkt! Welke kansen bieden nieuwe (maatschappelijke en technische) ontwikkelingen voor de cliëntparticipatie van de toekomst?  Welke nieuwe middelen of elders ontwikkelde ideeën zijn voor individuele hulpverleners of organisaties interessant? Hoe denken cliënten hier zelf over? Welke plek geven we voortaan aan cliëntparticipatie; zien we het vooral als een instrument of steeds meer als uitgangspunt in de zorg? Welke consequentie heeft onze (veranderende) visie op cliëntparticipatie op ons dagelijks werk, welke keuzes moeten we maken? Wat pakken we aan? Hoe creëren organisaties maximale kansen voor cliënten, juist in een tijd dat de Limburgse jeugdzorg voor ingrijpende veranderingen staat?

Wat wordt er geboden?

13.00             Inloop met koffie en thee

13.30             Welkomstwoord door dagvoorzitter Kamran Ullah

13.40                         “Niet lullen maar poetsen” ( hoe werk je met co-creatie aan betere hulpverlening)  Fanny Koerts

13.55             Film “de sleutel(s) tot succes” van Hans Pettinga

14.00             Lector opvoeden in het publieke domein: Goos Cardol

14.15             Flitsdebat tussen bestuurders / professionals / cliënten

14.45             Open Space ideeënmarkt

16.30             Afronding Open Space

16.45             Uitreiken Jeugdzorg Award

17.00             Laatste woord aan de jongeren en naborrelen.

Wat mag u verwachten van de  Open Space ideeënmarkt?:

Op veel conferenties wordt u volgestopt met informatie. Daar zitten dingen bij die u echt interesseren, maar ook onderdelen die u min of meer moet ‘uitzitten’. Dat gaan we hier niet doen! Vandaag willen we die onderwerpen aan bod laten komen waar uw interesse echt naar uit gaat … heeft u dingen gehoord waarover u graag over zou willen doorpraten? Heeft u zelf vragen, stellingen of ideeën over de toekomst van cliëntparticipatie die u graag eens aan een aantal aanwezigen in deze zaal zou willen voorleggen? Pak dan nu uw kans!

We hebben een informatiemarkt voor u opgesteld, met een aantal ‘lege’ stands. Deze plekken hebben we vrij gehouden voor mensen die heel graag over een bepaald aspect van cliëntparticipatie willen doorpraten. We hebben ruim een uur de tijd. In iedere vrije stand kunnen dus zeker twee gesprekken van ongeveer een half uur plaatsvinden.
Zie het als een alternatieve koffiepauze; u gaat –onder het genot van een kopje koffie/thee- in gesprek met nieuwe en/of interessante mensen, met dit verschil, dat het resultaat van het gesprek wordt vastgelegd.

Zie het als een alternatieve workshop; een belangrijk verschil met een gewone workshop is  dat we hier werken met de ‘Wet van de twee voeten’ (een beproefd element in de Open Space benadering): wanneer een gesprek voor u niet (langer) interessant is, komt u in beweging en loopt u naar een andere stand. Voordeel van deze aanpak? Discussies die maar kort interessant zijn worden ook snel afgesloten. En er vindt ‘kruisbestuiving’ plaats: u neemt de ideeën van het ene gesprek mee naar een ander, dat kan tot verrassende resultaten leiden!

Het is de bedoeling om op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst een Limburgs Actiepamflet Cliëntparticipatie op te stellen.

Inschrijven of info aanvragen:   info@jeugd-zorgvragers.nl

Kosten:                                    aan deelname zijn géén kosten verbonden.

Parkeren:                                onder het stadion, na afloop ontvangt u een uitrijdkaart.

 

Klik HIER voor het oeiginele  artikel op de site van de jeugd-zorgvragers!

%d bloggers liken dit: