Klikvoorhulp – Jos Reinders en Metha Roijen

Klikvoorhulp

Het maatschappelijk werk in Limburg biedt sinds 2009 via de website Klikvoorhulp online hulp aan jongeren van 10 tot 21 jaar.

Via chatspreekuren, webmail, faq’s en een forum worden jongeren bereikt die normaliter niet in de spreekkamer van het AMW terechtkomen.
De open chatspreekuren vinden elke werkdag plaats en worden uitgevoerd door een team van 30 maatschappelijk werkers van 8 instellingen.
De hulpverlening is anonieme en veilig. Jongeren die dat wensen kunnen via ene eigen account een persoonlijke berichtenbox aanmaken op de website. Zij kunnen dan frequenter contact hebben met één vaste begeleider.
Bij de promoting van Klikvoorhulp zijn eveneens jongeren ingeschakeld. Via social media, website (checkwww.ClickforMusic.net) en maatschappelijke stages leveren zij een bijdrage aan de vergroting van de naamsbekendheid van Klikvoorhulp.

De next step is het ontwikkelen van online ketensamenwerking met hulp- en zorginstellingen van de 0de t/m de 2de lijn. Denk hierbij aan kindertelefoon, de GGD, bureau Jeugdzorg, GGZ-instellingen en de digitale politie.
Via een online front-office en backofficemodel willen de ketenpartners hun gecombineerde hulp aanbieden via Klikvoorhulp en via de sites van de Centra voor jeugd en Gezin.
Onder het motto ‘niemand tussen wal en schip’ wordt in 2012 een pilot uitgevoerd waarin de online warme overdracht van een hulpvrager naar een andere instelling in de keten centraal staat.

Meer info? klik HIER!

.

%d bloggers liken dit: