Kiezen voor Kansen – Kim Verkuijlen

Kiezen voor Kansen.

Een jarenlange uitzichtloze situatie: hulpverleners aan de ene kant en een behoorlijke groep zorgwekkende jongeren – die de omslag naar acceptabel gedrag zelf niet konden maken – aan de andere kant. Dat was de aanleiding om de zaken eens anders aan te pakken. Pragmatisch, aanhakend aan de behoefte van deze jongeren en deze vertalen naar hun context, inclusief hulpverlening.

Als jongere moet je in een hokje passen, binnen de gezette openingstijden, je vraag formuleren en als het even gaat ook nog een helder opgestelde hulpvraag hebben,  wil je worden geholpen. Wanneer deze eenmaal gesteld is moet je weer terug naar je dagelijkse, weerbarstige praktijk om te gaan wachten tot je eindelijk mag beginnen met je hulpverleningstraject. Vaak sluit dit niet eens aan bij hetgeen je daadwerkelijk wil. Er is voor jongeren geen goede verbinding tussen de eigen leefwereld en de hulpverlening die wordt ingezet.
Door met Kiezen voor Kansen een verbinding te maken tussen de kwaliteiten van het jongerenwerk en de expertise van de hulpverlening is er een nieuwe visie en werkwijze ontstaan.
De wensen en behoeften van de jongere staan centraal, de jongerenwerker is daar waar de jongere is en kan vanuit zijn rol als verbindingsofficier er voor zorgen dat het hulpverleningstraject zoveel mogelijk hierop afgestemd wordt.
Enerzijds is er dus de hulpverlening die vanuit zijn eigen expertise aan de slag gaat met de jongere, en anderzijds is er de jongerenwerker die de jongere coacht deze hulpverlening op te starten en vervolgens ook af te maken.
De hulpverlening wordt gevraagd mee te bewegen met het denkproces van de jongere, en eventueel van zijn vaste structuren af te stappen.
Dit heeft er toe geleid dat voorop staat wat de jongeren zelf willen, zij bepalen de werkwijze en het werktempo. En ontstaat er tijdens het traject een dipje, dan gaat de jongerenwerker op pad om deze jongeren te herinneren aan dat wat hij/zij al die tijd voor zichzelf gewenst heeft.
Met als resultaat dat zorgmijdende jongeren een hulpverleningstraject op maat krijgen, wat doorgaat na hun 18e verjaardag. Waar de reguliere hulpverlening binnen de kaders van leeftijden moet blijven kan het jongerenwerk flexibel meebewegen om vervolgens aan te sluiten op hulpverlening 18+ met betrokken partijen.

Voor meer info: klik HIER!

.

%d bloggers liken dit: