Sociale Netwerk Strategie – Nicole Huijs en Claudia Brand

Sociale netwerkstategie (SNS) binnen het gedwongen kader.

Beiden zijn werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Venray.

Sociale netwerkstrategie gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en van zijn omgeving: de kracht om samen beslissingen te nemen, plannen te maken en deze samen uit te voeren. Sociale netwerkstrategie richt zich op het in beeld brengen en waar mogelijk activeren van het sociale netwerk van een volwassene, een kind of gezin. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, collega’s, trainer van een club, etc.

Doel van sociale netwerkstrategie is dat de cliënt, samen met zijn familie en sociaal netwerk, oplossingen zoekt voor zijn problemen: zijn eigen kracht hervinden. Hulpverleners zijn in het leven van cliënten altijd passanten, familie en vrienden zijn vaak langduriger met elkaar verbonden en staan dichter bij de cliënt. De rol van de hulpverlener hierbij is het begeleiden van het proces om cliënten weer in hun eigen kracht te zetten.

Een functionerend sociaal netwerk bestaat bij de gratie van communicatie. Mogelijkheden van social media worden hierbij als ondersteuining naar voren gebracht.

.

%d bloggers liken dit: