Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg

De stichting Jeugd Zorgvragers Limburg is een onafhankelijke cliëntenorganisatie. Wij vertegenwoordigen de zorgvragers in beleidsoverleg met de provinciale overheid en instellingen.
Verder behartigen wij via diverse activiteiten de belangen van jongeren en ouders die gebruik maken van de jeugdzorg, waarbij wij ook zoveel mogelijk jongeren en ouders proberen te betrekken. Met deze web site hopen we u goed, duidelijk en regelmatig te informeren.

De stichting bestaat uit een bestuur, een jongerenteam en medewerkers. Wij doen dit met financiële steun van de Provincie Limburg.

http://jeugd-zorgvragers.nl/home

%d bloggers liken dit: