Symposium 26 mei 2011

HET SYMPOSIUM JEUGDZORG2.0 IN LIMBURG WAS EEN GROOT SUCCES.

Donderdag 26 mei was het zover. Het eerste symposium jeugdzorg2.0 was een feit. Meer dan 110 mensen zijn komen kijken om meer te weten te komen over de visie achter jeugdzorg 2.0, maar ook om te zien hoe dit in praktijk wordt gebracht. Dertien fantastische workshops brachten zowel visie als praktijk in beeld.
Als verrassing kwam Peter Boonen persoonlijk naar het symposium. Als senior beleidsmedewerker van de provincie vertelde hij over zijn wens en visie voor de jeugdhulpverlening. Hij vertelde over een jeugdzorg dicht bij de mensen, met een luisterend oor en uitgestoken hand. Waar bureaucratie niet de koers bepaalt maar de vraag van de jongere en zijn ouders en waar de hulpvrager zelf de regie zal houden over zijn leven en probleem. Laat dat nou ook precies zijn waar jeugdzorg2.0 voor staat.
Daarbij zijn er heel veel technische middelen die ons daarbij kunnen helpen. Nu roepen deze middelen bij velen helaas een gevoel van wanhoop op. Logisch, deze middelen vertegenwoordigen nu vooral de bureaucratie. Aan computers hangt een geur van controle, zweterige typekamers , big brother en onontkoombaarheid. Dit is het resultaat van een groeiproces in de afgelopen decennia. Maar als je die bureaucratie en de overdaad aan verslaglegging durft los te laten en je denkt na over de vraag hoe je deze middelen ook helpend zou kunnen inzetten, dan gaat er een nieuwe wereld open. Maar dat vraagt om durf.

Tot nu toe hebben we veel positieve reacties gekregen op de workshops en het symposium en er gaat ook een vervolg komen. We gaan hulpverlening in het licht zetten die echt dicht bij de mensen staat en de bureaucratie niet nodig heeft om zich te bewijzen. We gaan ook laten zien hoe de technische middelen ingezet kunnen worden om hulpverleners en hulpvragers te ondersteunen in hun samenwerking. In ons eerste symposium hebben we een tipje van de sluier opgetild. Nu is het tijd voor verdieping.

Wij vragen daarvoor wel om hulp. We vragen om praktische voor de organisatie, maar we vragen ook naar ervaringen. We willen graag weten hoe jullie ons eerste symposium hebben ervaren, wat liep goed, waar zitten verbeterpunten. En wie weet kennen jullie een 2.0 project dat de schijnwerpers verdient.

%d bloggers liken dit: